« Swift brak privacyregels | Main | THE LOW POST: I, Left Gatekeeper »

Wat is er mis met Ronald Plasterk?

Als je een melding wilt als op dit bericht wordt gereageerd
of als het wordt bijgewerkt geef dan je e-mailadres in.

De beste columnisten zijn hemelbestormers. Ze zwemmen tegen de stroom in en hebben de wijsheid geleased. Zo ook Ronald Plasterk. Dit maal vaart hij uit tegen zijn eigen avondkrant, het NRC. En opnieuw is het wartaal.

alles van deze rubriek

Plasterk gelooft niet in complotten. Dat de NRC in een hoofdredactioneel commentaar op 11 september j.l. dan ook aangeeft dat de aanslagen van 11/9 het gevolg waren van een samenzwering wil er bij hem niet in. Onmogelijk, wie dat schrijft is gek, is de weinig genuanceerde reactie van Plasterk.

In creatieve bewoordingen ("Mataglap, mesjogge, krankjorum, van lotje getikt") geeft hij zijn mening. Complotten worden namelijk niet beraamd door mensen, maar door kaboutertjes. Dat klinkt vreemd, maar Plasterk heeft in discussies al duidelijk gemaakt daaraan serieus aandacht te besteden. Kaboutertjes. Waar een bioloog met een ruime fantasie al niet aan toe komt.

Vergis je echter niet. Plasterk hoort ook thuis in het rijtje "Recht door zee" en "Een man een man, een woord een woord". Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald? Onzin! vindt Plasterk. Als je ergens aan begint, dan kun je niet plotseling afhaken, is zijn mening. Met die attitude had hij het in verschillende oorlogen nog ver kunnen schoppen. Jammer genoeg voor hem worden biologen met een kantoorbaantje zelden de wijde wereld ingestuurd om echte ervaring op te doen.

Vandaag geeft Plasterk af op de hoofdredactie van zijn eigen avondkrant, het NRC. Waar die in een commentaar nauwkeurig aangeeft dat het probleem met de hedendaagse politiek is dat verantwoordelijkheid niet meer logisch bij één persoon valt te beleggen, blijft Plasterk krampachtig, en tegen beter weten in, vasthouden aan zijn dictatoriale wensen. Eén man, één leider, is zijn mantra.

In zijn hopeloze strijd begraaft hij met plezier alle nuance die het leven rijk is. Dat is niet zo verwonderlijk, aangezien hij als specialist in de moleculaire genetica het leven allang heeft doorgrond. Zijn werk is zijn eigen, persoonlijke, openbaring.

En natuurlijk heeft Plasterk gelijk. Want het leven heeft weinig geheimen voor wie in een petrischaaltje leeft.

Hoofdartikel is geen column

Ronald Plasterk, columnist van de Volkskrant

De statuur van een discussiepartner bepaalt voor een groot deel in welke mate je hem of haar aanpakt. Hoe zwaarder de persoon, des te preciezer mag je kijken, des te hoger normen mag je stellen, en des te scherper mag je en moet je commentaar geven.

In kranten heb je columnisten en je hebt het hoofdredactioneel commentaar. Columnisten worden uitgenodigd periodiek hun mening te geven waarvan minimaal verwacht mag worden dat die interessant is. Maar afgewogen hoeft het oordeel van elke columnist niet te zijn. Het is zelfs nuttig dat er naast de vele wikkers en wegers ook schrille geluiden klinken op de vleugels van het gebouw van de publieke opinie. Piet Grijs in Vrij Nederland of Leon de Winter in Elsevier zullen wel eens doorslaan, dan vergelijkt Grijs Nederlandse politici met nazi-criminelen, en De Winter praat generaliserend over moslims, maar daar halen we onze schouders bij op, we weten tenslotte wie het zegt.

Bij de hoofdredactionele bijdragen in kranten weten we niet wie het zegt. Een hoofdredactioneel commentaar is in alle opzichten een column: beperkte omvang, helder punt makend, inhakend op de actualiteit. Het verschilt echter van een column, onderscheidt zich van het gehele palet aan opvattingen die de andere columnisten in de krant presenteren, omdat het ex cathedra komt. Het is niet een mening van een mijnheer of mevrouw. Het is de krant die spreekt. Daarom is het niet nodig dat er een naam onder staat, de lezer mag er vanuit gaan dat de krant een mevrouw of mijnheer is, een bekende bij het ontbijt of avondeten, een vriend door de jaren. Je bent het niet altijd eens met je krant, met geen enkele vriend, maar je bent altijd benieuwd wat je krant ervan vindt.

Vanuit die achtergrond is het goed om nog eens te kijken naar het hoofdredactioneel commentaar van NRC Handelsblad van 11 september 2006. Dat ging over de samenzweringstheorieën rond de aanslagen van vijf jaar ervoor. Na wat ge-heen-en-weer besluit het hoofdredactioneel commentaar van mijn enige echte avondkrant als volgt: „Zeker is dat de aanslagen van 11 september het resultaat waren van een van die zeldzame gelukte samenzweringen. Maar dat de regering Bush daarbij was betrokken, is niet bewezen.”

Geen misverstand: als je in een gepolariseerde discussie (is Bush een krankzinnige gek, een waanzinnig cynische massamoordenaar die duizenden van zijn eigen burgers bewust laat vermoorden voor een politiek doel, of niet?), als je in die discussie in een hoofdredactioneel commentaar concludeert „niet bewezen”, dan weet je heel wel waar je mee bezig bent. Als team van ervaren leden van de hoofdredactie, samen de virtuele ‘hoofdredacteur’ vormend die elke dag de mening van de krant geeft, kies je je woorden zorgvuldig, en weet je dat je met de zinsnede „niet bewezen” niet zegt dat Bush het gedaan heeft, maar tegelijk de mogelijkheid expliciet open houdt dat dit wel zo is.

De hoofdredacteur verdient de bescherming van de anonimiteit omdat hij/zij vanaf het katheder spreekt. Dan kun je niet meer de schouders ophalen, en denken: goh, dat zie ik toch een slagje anders. Dan moet je de schrijver zo serieus nemen als kan. En dan moet je je in dit geval de vraag stellen: is NRC Handelsblad nu helemaal gek geworden?

Er kan bij verstandige mensen geen enkele twijfel zijn: wat je ook denkt van de politieke opvattingen van Bush, hoe je ook oordeelt over zijn beslissing om de oorlog in Irak te starten, de gedachte dat hij betrokken was bij het beramen van de aanslagen van 9/11 is mataglap, mesjogge, krankjorum, van lotje getikt.

Het zou NRC Handelsblad sieren hier afstand van te nemen.

Geplaatst door de Elf September Onderzoeksgroep op September 30, 2006 12:33 PM | |

TrackBack

TrackBack URL voor deze log is:
http://www.kuunders.info/cgi-bin/MT/mt-tb.cgi/207

Reacties

1
Door: Frank Ho | September 30, 2006 2:00 PM | 84.10

@Hoofdredactionele Column NRC: „Zeker is dat de aanslagen van 11 september het resultaat waren van een van die zeldzame gelukte samenzweringen. Maar dat de regering Bush daarbij was betrokken, is niet bewezen.”

Volgens Plasterk is bovenstaande zin een schandalige insinuatie richting Bush en consorten, aangezien het de mogelijkheid openlaat dat er wellicht toch een grond van waarheid zit in de hypothese dat Bush medeverantwoordelijk is voor de aanslagen op 9/11.

Met zijn morele verontwaardiging lijkt Plasterk iedere mogelijkheid dat de Amerikaanse regering medeverantwoordelijk is voor het grootste aantal doden op Amerikaanse bodem door een oorlogsdaad (sinds de Amerikaanse burgeroorlog) tot taboe te willen verklaren.

Wat het NRC schreef was echter niets meer en niets minder dan een afwijzend commentaar op samenzweringtheorieën. Sommige van die theorieën worden door complotdenkers bewezen geacht. NRC meent dat dit niet het geval is. Deze door het NRC slecht onderbouwde maar veilige conclusie kan worden gelezen als een droge constatering en bevat geen enkel kritisch understatement in de richting van de Amerikaanse regering. Eerder lijkt Plasterk zelf geneigd een moreel statement te laten uitgaan, waarin hij de Amerikanen bij voorbaat en zonder enige inhoudelijke context vrijpleit voor elke mogelijkheid van betrokkenheid. Qua journalistieke correctheid is het Plasterk en niet het NRC die hier het nodige heeft uit te leggen.


2
Door: Sanne | October 1, 2006 1:14 AM | 82.92

@Frank ho
ik had het niet beter kunnen zeggen :)


3
Door: Qriz | October 10, 2006 12:29 AM | 82.74

Inderdaad, volgens mij is Plasterk een beetje van Lotje getikt. Hij maakt dan ook deel uit van de krantengroep, waartoe ook Broertjes behoort.

Het trieste van dit alles is dat dit soort berichten lekker blijven hangen bij de burger. De mainstreamburger, die wankelt, neigt nu weer naar rechts (=Bush wist er niets van), omdat de burger ervan uitgaat dat iemand als Plasterk kaas heeft gegeten van deze materie.

Zelden zo iemand de plank mis zien slaan.


4
Door: Clemens Goselink | September 4, 2007 2:00 PM | 193.1

Jammer dat Plasterk net als veel andere bekenden het "schuldig verklaren" van Bush & Co slechts kwantificeert in termen als mesjogge en krankjorum, terwijl de belastende feiten (o.a. gesmolten metaal in de kelders van het WTC, de onverklaarbaar snelle en complete instorting van WTC 7, het falen van Norad) niet worden weerlegd. Nadat Charlie Sheen publiekelijk zijn vragen en twijfels uitte, kwam er ook geen inhoudelijke reactie, maar werd hij slechts afgeschilderd als die acteur die vroeger drankverslaafd was en naar de hoeren ging. Vreemd dat zelfs een redelijk doorgeleerde man als Plasterk blijkbaar te beroerd is om de inhoud van het betoog van Steven Jones tot zich te nemen, maar blijkbaar wel de tijd heeft om het NRC een misplaatste reactie te sturen. Jammer, want kennis van feiten leidt in deze namelijk tot de onherroepelijke (maar moeilijk te bevatten) conclusie dat de Amerikaanse overheid inderdaad schuldig is aan de tragedie van 11 september. Hopelijk tonen uiteindelijk sommige hoofdredacteurs (op Broertjes hoeven wij niet te rekenen) zich verstandig en moedig genoeg om de leugens omtrent 9/11 in de mainstream media bloot te leggen.


Plaats een reactie


Laatste reacties

Copyleft

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.

Links

  • Debunking 911 - uitgebreide site over ondermeer het knikken van de stalen constructies van de WTC torens.

Quote

Er zijn twee soorten dwazen: zij die niet van mening kunnen veranderen en zij die het niet willen. - Josh Billings